Behandla olika teman

Vi skall hålla i en bunt med dagkonferenser i varberg, vi skall behandla olika teman alla dagarna. Hundra stycken har redan anmält sig, vi höll ett lägre pris detta året för att få med fler personer. Vi har hyrt in olika föreläsare, ståuppkomiker och annan sorts underhållning. Vi tänkte vi skulle blanda nytta med nöje, då får vi nog bäst respons. Vi hoppas på att det kommer att komma minst fyrahundra personer, och jag tror att vi kommer att lyckas med det i år. Förra året var vi bara två hundra och det täckte precis kostnaderna.